"Välkomna till vår gästbok"

Vill du jobba med ÖISare i Stockholm?

Vi behöver förstärka vår "ledningsgrupp"! Känner du för att bidra med engagemang eller arbetsuppgifter/områden som du tycker saknas i nuläget i ÖISare i Stockholm. Hör av dig till Bengt Bengtsson eller Mats Abrahamsson.

Mats Abrahamsson

Mats Abrahamsson

Öis-vänner! Kom gärna med synpunkter på vår hemsida så vi kan utveckla den ytterligare. Vi har små resurser men gör vårt yttersta för att den ska vara attraktiv och läsvärd . Just nu ligger vi på mellan 200-300 besökare i veckan. Hör av dig till Bengt
Bengtsson eller Mats Abrahamsson för diskussion.

Dela den här sidan