ÅRETS PRISTAGARE

 

Supporterklubbens pris till Årets spelare 2016 utdelades till Sebastian Ohlsson.

 

MEDLEMMAR OCH MEDLEMSSERVICE

 

Av Bo Arnesson

 

Vid räkenskapsårets utgång den 31 augusti 2017 var antalet medlemmar 893 (föregående år: 1 011 st.) För helåret 2016 blev antalet medlemmar 1 022. Under 2017 har medlemsanslutningen varit klart lägre än året innan. I skrivande stund, den 11 november 2017, är antalet 917. Från ekonomisk synpunkt är medlemsavgifterna och souvenirförsäljningen de klart viktigaste intäktskällorna för klubben.

Som framgår har Balders Hages medlemsantal alltså sjunkit kraftigt under året. Även i ett längre perspektiv har antalet medlemmar gått ner sedan toppåret 2009 då medlemsantalet var 1 543. Se följande diagram för kalenderåren 2000–2016:

Förändringarna per kategori mellan 2016 och 2017 framgår av följande matris:

 

 

 

År

Antal

Andel

2016

2017

Förändr.

2016

2017

Förändr.

Pensionärer

312

287

-25

31%

32%

1%

Seniorer

611

530

-81

60%

59%

-1%

Juniorer

88

76

-12

9%

9%

0%

Summa

1011

893

-118

100%

100%

0%

 

Medlemsantalet har alltså minskat med 118 personer (11,7%). Det fanns 110 (128) kvinnliga medlemmar per siste augusti vilket innebär drygt 12 % .

Balders Hages äldsta medlem är född 1919, den yngsta i maj 2017.

Under året har 33 (35) familjemedlemskap betalts. De omfattar totalt 118 personer.

Antalet medlemskap i Balders Hage i form av s k Super-Öisare är 104 (förra året 118) st. Många Super-Öisare betalar den vanliga medlemsavgiften till Balders Hage - utöver sin Superöisaravgift till Örgryte IS. I år har det inbringat 6 133 kr (förra året 8 534 kr) till supporterklubben. Stort tack för detta!

Alla medlemmar i Balders Hage har förmåner: rabatterade medlemspriser för souvenirer i Balders Hages webshop, billigare resor med Balders Hage till Sällskapets bortamatcher etc. Supporterklubben har också regelbundna medlemstävlingar och omröstningar. 2017 utses t ex för nionde året i rad Balders Hages tipsmästare. Medlemmarna röstar också fram Årets spelare i ÖIS.

 

EKONOMI

 

Av Bo Arnesson

 

Det ekonomiska utfallet av supporterklubbens verksamhet under räkenskapsåret 1 september 2016 – 31 augusti 2017 visas i resultat– och balansräkningar där även jämförelseuppgifter för de två närmast föregående räkenskapsåren framgår.

I resultaträkningen redovisar supporterklubben en förlust på 25 048 kr för räkenskapsåret 2016–2017. Bruttomässigt är medlemsavgifter och souvenirförsäljning de klart största inkomstposterna.

Även i år har souvenirförsäljningen gått mycket bra. Det samlade ekonomiska utfallet är ett överskott på 34 492 kr (förra året 40 783 kr).

Bruttoförsäljningen i vår webshop har inbringat 32 223 kr. Försäljningen av klubbens egna souvenirer i samband med ÖIS hemmamatcher har tillfört 51 533 kr. Souvenirförsäljningen vid julmarknaden i Östra Nordstan gav fantastiska 50 786 kr (året innan knappa 21 700 kr).

Klubbens souvenirlager har efter inventering och avskrivningar värderats till 106 329 kr. Årets avskrivningar på lagret är negligerbara eftersom i princip alla produkter som visat sig vara svårsålda eller närmast osäljbara redan tidigare avskrivits eller värderats till noll. Utgående lagervärde innebär för räkenskapsåret en lagerjustering uppåt ökning) med 24 711 kr. Före denna lagerjustering gav souvenirförsäljningen ett överskott på 25 168 kr. Detta är klart lägre än föregående år vilket beror att betydligt större varuinköp gjorts.

Vi vill här också nämna enskilda medlemmars och supportrars bidrag. 1 354 kr som finns redovisade på konto 3990 Övriga bidrag består av direkta gåvor i samband med betalning av medlemsavgifter. Lotterier och tävlingar, anordnade på Balders Hages bussresor, har dessutom gett ett överskott på över 1 860 kr (konto 3611; Supporterresor – övriga inkomster).

Klubbens likvida medel utgörs, med undantag för en mindre växelkassa, av tillgodohavanden på bank- och plusgirokonton.

 

BIDRAG OCH SPONSRING

Av Sandra Arvidsson och Bo Arnesson

Bidrag och sponsring under verksamhetsåret uppgår till totalt 94 412 kr (förra året 83 996 kr). Den största delen av supporterklubbens direkta bidrag, 98 721 kr, har lämnats till Örgryte IS:

  • 70 000 kr har lämnats till fotbollen varav 60 000 kr för utbildningskontrakt inom ungdomsfotbollen (2016+2017) och 10 000 kr för s k supporterkort.
  • 14 700 kr avser efterskänkta medlemsavgifter för SuperÖisare.
  • 956 kr avser bidrag till friidrotten i form av ÖIS-halsdukar och ÖIS-sockor.
  • 588 kr avser halsdukar och badhanddukar till alliansföreningen Örgryte IS 1887 vid ÖIS- dagen 2016.
  • Verksamhetsårets kostnader för Radio ÖIS utgör 12 477 kr. Balders Hages totalkostnad för Radio ÖIS från starten 2011 fram till den 31 augusti 2016 uppgår till 92 307 kr.

”Bidrag till övriga ändamål” uppgår till 21 413 kr varav 5 000 kr är ett bidrag till Örgryte Handbollssällskap och 10 190 kr är tifo-bidrag. Dessutom erhöll SFSU (Svenska Fotbollssupporterunionen) 2 500 kr till sin sommarträff och Stockholmsöisarna 2 390 kr för en arenabanderoll. 1 275 kr avser kostnader i samband med utdelningen av Agnestipendiet 2016 och 58 kr en ÖIS-mugg till ÖIS-veteranerna.

AGNE SIMONSSON-FONDEN

Av Bo Arnesson

I samråd med Agne och familjen startade supporterklubben för några år sedan Agne Simonssons fond för förtjänt spelare inom ÖIS Ungdomsfotboll. Alla ÖIS-are och andra fotbollsvänner har möjlighet att bidra till fonden genom att bl a köpa en speciell t-shirt med Agne-motiv. Tröjan kostar 200 kr och bruttobeloppet går oavkortat till fonden. Företaget Haeggmans X-ter AB lämnar också bidrag till fonden med olika belopp kr vid försäljning av en metalltavla, vindflöjel eller lykta med ÖIS-motiv.

Stipendiets belopp uppgår nu till 3 000 kr. Stipendiater har varit Henrik Carlsson (2011), Daniel Paulson (2012), Jonatan Sahrman (2013), Oscar Vilgotsson (2014), Liam Begovic (2015) och Jens Cajuste (2016)

IT/INFORMATION

Av Sandra Arvidsson och Bo Arnesson

På Balders Hages hemsida, www.oissupporter.se har det genomsnittliga antalet unika besökare under verksamhetsåret legat på drygt 14 200 per månad. Under de senaste månaderna har besöksantalet ökat markant. För perioden mars-augusti 2017 gäller ett månadssnitt på över 20 000!

I vår webshop (www.oissupporter.se/webshop) säljs souvenirer, medlemskap och en del annat. Köp kan betalas med kort – eller, om man är medlem i supporterklubben – mot faktura. Mobilbetalningar till Balders Hage kan också göras med Swish.

Balders Hage har en egen sida på Facebook där vi informerar om vad som händer i supporterklubben och i ÖIS. Även via Instagram och Twitter håller vi kontakt med supportrar och omvärlden i övrigt.

Vi informerar också löpande alla medlemmar som anmält sin e-postadress till Balders Hage om vad som händer i och kring ÖIS och Balders Hage. Obs! Meddela omgående din e-postadress till info@oissupporter.se eller genom att klicka på anslutningsikonerna på vår hemsida eller webshop.

 

EVENTGRUPPEN

Av Sandra Arvidsson, Felix Jonsson, Sofia Sinnerstedt, Eric Sutton

Eventgruppen fokuserat på att ordna events och arrangemang av fans, med fans, för fans.

Gruppen har bestått av Eric, Sofia, Felix och Sandra, vi har samarbetat med en rad ÖISare som inte ingår i Balders Hages styrelse med målet att få till så bra arrangemang som möjligt. Eventuella överskott på aktiviteter som eventgruppen arrangerar går i första hand in på ett konto som Balders Hage förfogar över, pengarna på kontot är öronmärkta till nya events och arrangemang.

Aktiviteter som vi har genomfört under året:

-  April, världspremiär av Jonathan Kristenssons och Fredrik Johanssons fantastiska film ”Vi älskar samma lag ihop”. En film om supporterskap ur olika perspektiv. Premiären ägde rum på Hagabion, allt överskott som genererades av filmen gick till tifo-gruppen.

-  Juni, Prideparaden. Årets Prideparad var en lyckad tillställning. Spelare, styrelsemedlemmar och supportrar gick sida vid sida i paraden för att manifestera allas lika värde.

-  Juli, 1887-cup. En solig lördag i juli genomfördes 1887-cup, det blev en väldigt fin avslutning på vårsäsongen. Det var gott om folk som var uppe och kikade på matcherna. Ett innerligt tack riktas till de personer som var uppe och hjälpte till med allt från att grilla hamburgare till försäljning i kiosken och domarinsatser på plan. Åtta lag deltog och det välbekanta laget Lirarnas lager stod som segrare när vi summerade dagen.

-  September, ÖIS-dagen. Balders Hage fanns självklart på plats under ÖIS-dagen. Vi sålde souvenirer, snackade med medlemmar och informerade om vår verksamhet.

-  Oktober, Supportersällskapet. Vi fick en fråga från Jesper Lunnevi, supporteransvarig i styrelsen, om vi var intresserade av att samarbeta kring ett forum där supportrar, styrelse, personal på ÖIS-gården och kanske även spelare får lära sig lite mer om frågor som rör supporterskap och föreningsliv.

Balders Hage nappade självklart och den 9 oktober var Tony Ernst på ÖIS-gården och föreläste om 51%-regeln. Tony berättade om allt arbete som SFSU, som han var ordförande vid tidpunkten, la ner för att rädda 51%-regeln.

 

SOUVENIRER

Av Felix Jonsson

Souvenirgruppen har arbetat på i samma stil som föregående verksamhetsår och har fortsatt fokusera på att nå ut till fler än tidigare. Vi har försökt fokusera på souvenirer av lite enklare karaktär och som passar såväl på läktaren som på jobbet. En satsning som fallit väl ut och fått god respons. Vi har använt ÖIS gamla, lite renare emblem på en hel del produkter, något som gör att plaggen inte lika uppenbart är kopplade till ÖIS utan ger en lite mer subtil känsla och därmed funkar på fler platser än på läktaren.

Vi har fortsatt satsa på att sälja mycket på arenan och har haft försäljning på i stort sett alla hemmamatcher på Gamla Ullevi samt en del träningsmatcher. Detta har gett goda ekonomiska resultat. Bäst ekonomiskt gick det i vårens hemmaderby.

Vi har även försökt satsa på att rea ut en hel del äldre produkter ur vårt lager och detta har uppskattats av många som inte hittat in i vår webshop. 

 

RESOR 2017

Av Lennart Gustavsson och Mikael Karlsson

Verksamhetsåret 2016/2017 inleddes under hösten 2016 med 2 bussresor, en till Halmstad och avslutningsmatchen mot Ängelholm då vi nästan fyllde en buss till en match som inte gällde något.

Vår/Sommar/Höst 2017

Förutsättningarna inför fotbollssäsongen 2017 började planeras i ett tidigt skede, redan i början på januari/februari startade planeringen av vårens bortamatcher. I Superettan lägger man spelschemat för våren i januari månad, medans höstens spelschema läggs i maj/juni månad.

Första bortaresan för året gick till Stockholm och match mot BP, då vi åkte med 2 bussar dit; En buss var en pub-buss med tidigare avgång och träff med Stockholmsöisarna innan matchen och den andra var en direktbuss som åkte direkt till arenan.

P.g.a. en hel del vardagsmatcher och att flertalet resor var längre bort, så blev det inte så många matcher som vi åkte till under våren. Förutom Stockholm så blev det bortamatcher i Borås och Helsingborg under sommaren där resan till Borås var en pubresa. Under hösten har det blivit ytterligare 3 resor hittills, till Degerfors, Tvååker (Svenska Cupen) och Falkenberg. Vi åkte också till avslutningsmatchen i serien som var borta mot Värnamo i början på november.

Intresset för att åka med har i år varit varierande. Mest folk var det till Helsingborg då vi åkte med 2 bussar och totalt 73 personer som valde att åka med Balders Hages bussar dit.

Men ett flertal resor har vi också avstått från att göra/ställt in då det varit långa avstånd och många vardagsmatcher. I årets budget har vi haft utrymme att åka fast att vi inte alltid varit så många åkande som vi hade önskat. Men vi har ändå hållit oss inom vår uppsatta budget/ekonomiska ramar.

Vi vill tacka er som ställer upp i vått och torrt och åker med mil efter mil. Stort tack även till publikvärdar och till vårt bussbolag Hisingebuss för ett väldigt gott samarbete.

 

ÖISARE I STOCKHOLM

Av Mats Abrahamsson

Vi inledde det nya verksamhetsåret med traditionell jullunch på ”vår” ÖIS-krog Cassi på Narvavägen i början av december i närvaro av 10-talet trogna Öisare.

Hemsidan

Vår hemsida www.stockholmsoisarna.se har fått ett ordentligt uppsving under året genom att vi (Bengt Bengtsson och Mats Abrahamsson) skrivit matchreferat från ett stort antal av ÖIS matcher. Texten kopieras av Balders Hage och läggs ut på deras hemsida vilket gör att våra matchreferat och analyser når en stor målgrupp. Det finns även ett samband mellan framgång och läsande. När ÖIS mötte och vann mot Gefle IF borta, ”klickades” vårt referat inte mindre än 1 696 gånger. Vi ligger ganska stadigt på mellan 200–300 ”klick” i veckan men sammantaget har vår hemsida slagit läsarrekord och sidan har sedan dess tillkomst aldrig besökts av så många personer som under 2017.

Medlemskampanj

I juli månad genomförde vi en medlemskampanj till Öisare bosatta i Stockholm och som betalar sin avgift till ÖIS och/eller BH men som vi inte har i vårt medlemsregister. Tyvärr blev resultatet magert men vi fick in 4–5 st nya och när detta skrivs är vi 149 öisare i Stockholm som är med i vårt e- postregister och får vår löpande information.

Resor

Vi arrangerade endast en resa under året och det var till segermatchen borta mot Gefle i början av juni. ”Hemmamatcherna” mot IK Frej, BP och Syrianska lockade givetvis ÖIS-are men till dessa har vi bara en samling före och sitter tillsammans.

Sommarlunch

Dålig uppslutning till vår sommarlunch i juni gör nog att vi får ta en diskussion om vi skall bjuda in till denna eller ej inför kommande år.

Enkronasmatchen

Vi gick ut med ett mejl till alla StockholmsÖISare i god tid före årets Enkronasmatch med ”anmodan” att sätta in en slant till stöd för ÖIS i matchen mot Gefle på Gamla Ullevi och vi nådde nytt insamlingsrekord med 5 200: -, som vi med glädje satte in på ÖIS konto. TACK alla ÖIS-are som satte in en peng!

Möten och träffar

Vi har ingen formell styrelse i ÖISare i Stockholm utan alla kontakter sköts på telefon, mejl och SMS. Dessutom träffas vi några stycken eldsjälar och samordnar resor, diskuterar information som ska gå ut m m några gånger varje år. En tradition sedan många år är vår avslutning för en mindre krets StockholmsÖISare efter säsongen i ”klubblokalen” hemma hos Fredrik Ohlsson, där vi analyserar dagens ÖIS, är nostalgiska och blickar tillbaka på storhetstiden men framförallt ser framåt och har en näst intill religiös tilltro till ÖIS förmåga och framgång det kommande året.

TACK till alla som på olika sätt sympatiserar och stödjer ÖIS i Stockholm!

 

RADIO ÖIS

Av Henrik Hansson

Eftersom verksamhetsåret 2016–2017 infaller mellan september 2016 och augusti 2017 så blir det lite fel när man pratar om antalet program för våren resp. hösten. Dock har målet likt tidigare varit att sända minst 10 program med anknytning till vårsäsongen och 10 program med anknytning till höst säsongen. Dessa har blir rätt ojämnt fördelade och det har av många anledningar varit svårt att få till en kontinuitet i sändningarna. Programmet drivs fortfarande helt ideellt i ÖIS Supporterklubb Balders

Hages regi och supporterklubben bär således alla kostnader som är förknippat med programmet, såsom sändningsrättigheter. Utöver detta så har jag, Henrik – som även har sköt driften av sändningarna, personligen stått för de övriga kostnaderna gällande dryck och tilltugg som våra gäster bjuds på.

Återigen fanns det långt gångna planer på att få in avlastning för mig inför hösten och det såg lovande ut. Där skulle ÖIS själva vara en del i det hela och också vara med och bidra. Dock kan man bara konstatera att när det väl kom till kritan så backade intressenterna ur och jag stod åter ensam med driften av sändningar osv. Om vi blickar bakåt så har det varit ett par tuffa år där jag fått slita tungt för att få kalendern att gå ihop och för att lösa saker och ting på egen hand. En stor nackdel är att det inte bara frestar på utan att jag även ”tvingas” att ”låsa upp” mig till just torsdags e.m./kvällar. Det hade ju varit enklare om man kunde gå runt på bemanningen. Dock har jag fått lite stötning med att få in texter om programmen på hemsidor samt mailutskick vilket har varit kanon. Dessutom har ÖIS huvudtränare, Sören Börjesson, också varit lättsam att ha att göra med och hjälpsam i den utsträckning han kunnat bidra förmedling av spelare till programmet.

Framtiden – Radio ÖIS vara eller inte vara – är åter på tapeten. Helt befogat kan tyckas. Tanken var att vi skulle haft ett möte med ÖIS där vi just skulle diskutera förekomsten av Radio ÖIS och vilken potential programmet har för såväl supportrar som för Idrottssällskapet. Vi ville med mötet även få dem att visa lite mer intresse för programmet och låta dem åta sig lite mer när det gäller att bidra till programmet. Tips på och vidarebefordran av kontakter till möjliga gäster som inte är aktiva idag eller som har en ÖIS-anknytning men inte är direkt involverad i det aktiva. Detta möte har inte kunnat genomföras och därmed står vi lite fallna i detta.

Personligen kommer jag åter ge mitt medgivande till en förlängning av Radio ÖIS under 2018 om styrelsen i Balders Hage så önskar. Det finns ju många olika aspekter att ta hänsyn till, underhållningsmässiga, praktiska, tillgänglighetsmässiga och inte minst den ekonomiska aspekten. Personligen ser jag det som att Radio ÖIS har en plats att fylla då ÖIS många gånger inte får det massmediala utrymmet som vi alla ÖISare anser att Örgryte IS förtjänar. Dessutom tar massmedia gärna till ”pennan” när det skall lyftas fram negativa saker kring vårt kära Idrottssällskap. Det är där som Radio ÖIS kommer in i bilden som är ett forum och en informationskanal där en positiv anda råder kring Idrottssällskapet.

Hösten har varit väldigt tung för mig personligen med många motgångar och jag har därför inte kunnat göra rätt för mig men hade vi varit fler i programmet så hade det inte blivit så tyst i etern under hösten som det nu varit. Jag hoppas dock kunna göra en fin avslutning på året med några program.

Tillsammans har vi genom åren skapat Radio ÖIS med radions livesändningar och interaktivt utbyte mellan gäster och lyssnare. NI förstår säkert att jag brinner för Radio ÖIS och hoppas på en förlängning men det är helt upp till styrelsen. Oavsett så skall vi gå mot nya utmaningar och nya framgångar.

Leve ÖIS!

 

Ordföranden har ordet

Av Sandra Arvidsson

Året som Öisare har varit som en berg- och dalbana både mentalt och sportsligt. Lycka har varvats med sorg och bedrövelse. Spelet har gått lite upp och ner med kvalvinsten som given topp, medan min värsta stund var när vi stod på Borås arena en junidag och fick se hur Norrby skojade med ÖIS. Vi har fått ett antal röda kort som knappt var blekrosa. Vår tränare fick sparken. Tvååker sparkade oss ur Svenska cupen…. Det har varit ett rörigt år, helt enkelt.

Balders Hage har gnuggat på med våra sedvanliga uppgifter. Vi har bussat runt fantastiska supportrar, vi har tagit fram en hel arsenal med nya souvenirer, vi har arrangerat 1887-cup, vi har sänt Radio ÖIS och vi har haft kontakt med massor av medlemmar i olika frågor.

Vi har också stöttat ÖIS på de sätt som de önskat, vi betalar tre ungdomskontrakt, vi hjälper till vid träningsmatcher och vi har bidragit till att den nya värdegrund som klubbades på ÖIS senaste årsmöte blev bra. Vårt nya, spännande samarbete med ÖIS, Supportersällskapet, verkar väldigt lovande hittills!

Jag är väldigt stolt över att dela läktare med alla fantastiska människor som kommer till Gamla Ullevi och som åker med på bortamatcherna. Jag hoppas att vi blir fler under 2018, en av utmaningarna som vi supportrar delar med ÖIS är att rekrytera nya supportrar. Ett arbete där vi måste hjälpas åt oavsett supportergrupp eller roll i klubben. Jag är stolt över att Balders Hage engagerar så många människor från vitt skilda bakgrunder, olika åldrar och olika roller på arenan och i supporterskapet. Alla är lika viktiga. Vi vore inget utan de hjältar som står och sjunger på Östra stå och vi vore inget utan de som sitter på långsidan och hejar fram våra krigare på plan. Balders Hage har ett antal fantastiska människor som jobbar stenhårt med att stödja ÖIS även på andra sätt, hur skulle vi kunnat driva kampanjen med att samla in

130 000:- om ingen höll i det administrativa? Hur mycket har vi inte njutit framför radion när Radio ÖIS har haft sina sändningar? Det är alla vi som är ÖIS. Vi bidrar på olika sätt och kärleken till klubben är kittet som binder oss samman.

Att supporterskap är något som väcker känslor är inga nyheter, framförallt inte för oss som håller på ÖIS. Årets säsong har varit lite väl spännande, nu när man vet att allt slutade väl så är det såklart värt allt svett och tårar som spillts.

Nu tar vi klivet in i 2018 med en ny tränare vid rodret, jag välkomnar Thomas Askebrand till ÖIS med en liten vädjan om att undvika kval nedåt nästa år. Öishjärtat klarar inte kval nedåt. Uppåt, däremot, går faktiskt ganska bra!

Framåt röd – framåt blå!