"Välkomna till vår gästbok"

16. maj, 2017

Mats Abrahamsson

Öis-vänner! Kom gärna med synpunkter på vår hemsida så vi kan utveckla den ytterligare. Vi har små resurser men gör vårt yttersta för att den ska vara attraktiv och läsvärd . Just nu ligger vi på mellan 200-300 besökare i veckan. Hör av dig till Bengt
Bengtsson eller Mats Abrahamsson för diskussion.